Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS BAHASA ARAB TAHUN 2

BUKU TEKS BAHASA ARAB TAHUN 2

BUKU TEKS BAHASA ARAB TAHUN 2

BUKU TEKS BAHASA ARAB TAHUN 2 adalah sumber pembelajaran utama bagi murid-murid tahun 2 untuk memahami dan menguasai Bahasa Arab secara sistematik.

  • Pengenalan Abjad Arab: Memperkenalkan huruf-huruf Arab dan cara-cara membacanya dengan betul.
  • Perbendaharaan Kata: Membina kemahiran murid dalam mengenal perkataan-perkataan asas dalam Bahasa Arab.
  • Tata Bahasa Asas: Menerangkan konsep tatabahasa seperti bentuk kata dan struktur ayat secara berperingkat.
  • Latihan Membaca dan Menulis: Memberi peluang kepada murid untuk mengamalkan kemahiran membaca dan menulis melalui pelbagai aktiviti.
  • Aspek Budaya: Memperkenalkan elemen-elemen budaya Arab seperti adat resam, makanan, dan perayaan.

BUKU TEKS BAHASA ARAB TAHUN 2

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Guru perlu menggalakkan interaksi aktif murid dengan buku teks melalui aktiviti pembelajaran yang merangsang kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Arab.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top