Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS BAHASA ARAB TAHUN 3

BUKU TEKS BAHASA ARAB TAHUN 3

BUKU TEKS BAHASA ARAB TAHUN 3

Isi kandungan BUKU TEKS BAHASA ARAB TAHUN 3 merangkumi topik-topik seperti tatabahasa, kosakata, membaca, menulis, dan perbualan dalam Bahasa Arab.

  • Topik Tatabahasa: Buku teks menyediakan penjelasan yang terperinci mengenai tatabahasa Arab termasuk fi’il (kata kerja), isim (kata benda), dan sarf (perubahan kata).
  • Kosakata: Terdapat senarai kosakata yang diperluas untuk memperkaya perbendaharaan kata pelajar, termasuk perkataan-perkataan asas dan berkaitan dengan topik-topik pembelajaran.
  • Aktiviti Membaca dan Menulis: Buku teks mempunyai teks-teks bacaan yang sesuai dengan tahap pemahaman murid tahun 3 serta latihan menulis ayat-ayat ringkas.

BUKU TEKS BAHASA ARAB TAHUN 3

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Guru perlu menggalakkan pelajar untuk menggunakan BUKU TEKS BAHASA ARAB TAHUN 3 secara konsisten dalam pembelajaran harian dan merancang aktiviti-aktiviti yang menyokong penggunaan buku teks bagi meningkatkan kemahiran Bahasa Arab mereka.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top