Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TAHUN 2

BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TAHUN 2

BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TAHUN 2

Kandungan Buku Teks Bahasa Inggeris Tahun 2 merangkumi bahan pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan konsep-konsep asas bahasa Inggeris kepada murid-murid pada tahap tahun 2.

  • Mengandungi pelbagai cerita pendek dan aktiviti pembelajaran yang direka khas untuk membangunkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam bahasa Inggeris.
  • Menyediakan latihan-latihan tatabahasa yang sesuai dengan tahap pembelajaran tahun 2, termasuk pengenalan kepada bentuk ayat yang asas dan perkataan-perkataan umum.
  • Memuatkan ilustrasi dan gambar yang menarik untuk menarik minat murid dan memudahkan pemahaman terhadap bahan pembelajaran.

BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TAHUN 2

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Guru boleh memanfaatkan struktur bahan pembelajaran dalam Buku Teks Bahasa Inggeris Tahun 2 untuk merancang aktiviti pengajaran yang bervariasi, termasuk perbincangan kelompok, permainan bahasa, dan latihan penulisan, bagi meningkatkan penghayatan dan penguasaan bahasa Inggeris murid pada tahap tahun 2.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top