Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TAHUN 4

BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TAHUN 4

BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TAHUN 4

BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TAHUN 4. Setiap unit terdiri daripada aktiviti-aktiviti pembelajaran seperti latihan mendengar, membaca, menulis, dan bersembang untuk memperkukuhkan kemahiran berbahasa Inggeris murid.

  • Unit Pembelajaran: Buku teks ini mengandungi pelbagai unit pembelajaran yang dirangka mengikut silibus Bahasa Inggeris Tahun 4.
  • Aktiviti Pembelajaran: Setiap unit menyediakan pelbagai aktiviti seperti latihan membaca, menulis, mendengar, dan bersembang untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Inggeris murid.
  • Materi Pembelajaran: Buku teks ini mengandungi bahan-bahan pembelajaran seperti teks bacaan, gambar, carta, dan latihan-latihan untuk membantu pemahaman dan penggunaan bahasa Inggeris.

BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TAHUN 4

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
“Guru dapat meningkatkan kesan pengajaran Bahasa Inggeris Tahun 4 dengan menggalakkan murid untuk menggunakan Buku Teks Bahasa Inggeris Tahun 4 sebagai sumber rujukan utama dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pembelajaran.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top