Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TAHUN 6

BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TAHUN 6

BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TAHUN 6

BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TAHUN 6 adalah bahan pembelajaran yang disediakan untuk pelajar tahun 6 bagi memahami dan menguasai Bahasa Inggeris pada tahap yang sesuai.

  • Menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan tahap perkembangan murid tahun 6.
  • Memperkenalkan tatabahasa yang lebih kompleks seperti subjek dan predikat, frasa kata, dan klausa.
  • Menyediakan latihan-latihan yang menguji kemahiran membaca, menulis, mendengar, dan bertutur dalam Bahasa Inggeris.
  • Merangkumi topik-topik seperti cerita pendek, artikel, puisi, dan drama untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman murid.
  • Memberikan aktiviti-aktiviti yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap teks, analisis kritikal, dan penggunaan kreatif bahasa.

BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TAHUN 6

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
“Dalam menyusun pengajaran, guru boleh menggunakan pelbagai jenis bahan tambahan seperti multimedia, permainan bahasa, dan perbincangan berstruktur untuk memperkukuhkan pemahaman dan aplikasi isi pelajaran yang terdapat dalam BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TAHUN 6.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top