Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 adalah satu sumber pembelajaran penting bagi murid-murid dalam tahun tersebut. Ia merangkumi pelbagai topik yang berkaitan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam yang relevan kepada tahap perkembangan murid pada tahun ini.

  • Merangkumi pelajaran asas mengenai ibadah harian seperti solat, puasa, dan zikir.
  • Menerangkan konsep-konsep penting dalam Islam seperti iman, akhlak, dan akidah.
  • Menyediakan cerita-cerita dan kisah-kisah dari sejarah Islam untuk memberi contoh dan inspirasi kepada murid-murid.
  • Memperkenalkan nilai-nilai murni seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang yang diajar dalam Islam.

BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Guru boleh mengintegrasikan bahan dari BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 ke dalam pengajaran harian dengan menggunakan pendekatan yang kreatif dan interaktif bagi meningkatkan pemahaman dan penghayatan murid terhadap ajaran Islam.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top