Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS SAINS TAHUN 1

BUKU TEKS SAINS TAHUN 1

BUKU TEKS SAINS TAHUN 1

Buku Teks Sains Tahun 1 merangkumi pelbagai topik seperti alam sekitar, haiwan, tumbuhan, dan badan manusia.

  • Memperkenalkan konsep-konsep asas sains kepada murid-murid tahun 1.
  • Menggunakan bahasa yang mudah difahami dan ilustrasi yang menarik untuk memudahkan pemahaman.
  • Merangkumi aktiviti-aktiviti yang melibatkan pemerhatian, eksperimen kecil, dan pertanyaan untuk menggalakkan pembelajaran aktif.

BUKU TEKS SAINS TAHUN 1

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Guru perlu mengintegrasikan aktiviti-aktiviti dalam Buku Teks Sains dengan kaedah pengajaran yang berfokus kepada pembelajaran berpusatkan murid, termasuklah melibatkan eksperimen kecil dan perbincangan kumpulan untuk meningkatkan pemahaman konsep sains dalam kalangan murid.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top