Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 2024/2025

RPT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 2024/2025

RPT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 2024/2025

RPT Pendidikan Moral tahun 3 2024/2025 adalah satu dokumen rasmi yang merangkumi silibus, objektif pembelajaran, dan aktiviti pembelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk guru-guru mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral kepada pelajar tahun 3.

  • Silibus Pendidikan Moral: Merangkumi topik-topik etika, nilai-nilai murni, dan sikap-sikap positif yang perlu diperkenalkan kepada pelajar tahun 3.
  • Objektif Pembelajaran: Menetapkan matlamat pembelajaran yang jelas untuk membantu pelajar memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.
  • Aktiviti Pembelajaran: Menyediakan pelbagai aktiviti seperti perbincangan, permainan peranan, dan tugasan bertulis untuk memudahkan pemahaman dan penguasaan konsep-konsep moral oleh pelajar.

RPT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 2024/2025

Untuk mendapatkan RPT terkini bagi Pendidikan Moral tahun 3 tahun 2024/2025, sila klik pada pautan berikut untuk muat turun dokumen tersebut

DOWNLOAD RPT BM TAHUN 3 2024/2025
DOWNLOAD RPT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
“Pastikan untuk merujuk kepada RPT secara berkala bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran berada di dalam hala tuju yang betul serta memenuhi objektif pembelajaran yang ditetapkan.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top