Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPT Sains Komputer Tingkatan 3 tahun 2024/2025 adalah satu dokumen rancangan pengajaran yang disusun untuk menggariskan kurikulum dan matlamat pembelajaran bagi mata pelajaran Sains Komputer di peringkat tingkatan 3. Ia merangkumi butiran mengenai topik-topik yang akan diajar, kaedah pengajaran yang digunakan, aktiviti pembelajaran yang disyorkan, dan penilaian pelajar.

  • Merangkumi kurikulum terkini yang menitikberatkan kepada aspek-aspek penting dalam bidang sains komputer.
  • Menggariskan objektif pembelajaran untuk setiap topik yang dicover.
  • Menyediakan aktiviti pembelajaran yang berfokus kepada pembangunan kemahiran teknikal dan pemikiran kreatif dalam sains komputer.
  • Memperincikan strategi penilaian yang sesuai dengan matlamat pembelajaran.

RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

Dapatkan akses kepada RPT terkini Sains Komputer Tingkatan 3 untuk tahun 2024/2025 melalui pautan ini:

DOWNLOAD RPT BM TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025
DOWNLOAD RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
“Pastikan untuk merujuk kepada RPT ini sebagai panduan utama dalam merancang dan melaksanakan pengajaran Sains Komputer, serta untuk menyusun aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan matlamat pembelajaran yang ditetapkan.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top