Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD SOALAN IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA ARAB TAHUN 5 2024 PDF

DOWNLOAD SOALAN IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA ARAB TAHUN 5 2024 PDF

IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA ARAB TAHUN 5 2024
DOWNLOAD SOALAN IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA ARAB TAHUN 5 2024 PDF 3

Imtihan Pertengahan Tahun Bahasa Arab Tahun 5 2024 adalah satu penilaian yang dirancang untuk mengukur tahap pemahaman dan penguasaan murid terhadap mata pelajaran Bahasa Arab selepas separuh tahun pengajian. Ujian ini merangkumi pelbagai aspek pembelajaran termasuk kemahiran membaca, menulis, mendengar, dan bertutur dalam Bahasa Arab. Ia bertujuan untuk menilai kemajuan murid dan mengenal pasti bidang-bidang yang memerlukan peningkatan.

  • mengukur tahap pemahaman murid terhadap kemahiran membaca dalam bahasa arab
  • menilai kemahiran menulis murid melalui karangan dan latihan tatabahasa
  • menguji kemahiran mendengar murid dengan soalan berasaskan audio
  • menilai kemahiran bertutur murid melalui ujian lisan

DOWNLOAD SOALAN IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA ARAB TAHUN 5 2024 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
DOWNLOAD SOALAN IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA ARAB TAHUN 5 2024 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
“gunakan analisis hasil imtihan untuk merancang pengajaran yang lebih berfokus pada kelemahan murid dan memperkukuhkan kemahiran yang telah dikuasai.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top