Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD SOALAN IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN TAUHID DAN FEKAH TAHUN 4 2024-2025 PDF

DOWNLOAD SOALAN IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN TAUHID DAN FEKAH TAHUN 4 2024-2025 PDF

DOWNLOAD SOALAN IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN TAUHID DAN FEKAH TAHUN 4 2024-2025 PDF
DOWNLOAD SOALAN IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN TAUHID DAN FEKAH TAHUN 4 2024-2025 PDF 3

Imtihan Pertengahan Tahun Tauhid dan Fekah Tahun 4 2024 adalah ujian pertengahan tahun bagi pelajar tahun 4 yang mengambil mata pelajaran Tauhid dan Fekah. Ujian ini bertujuan untuk menguji pemahaman pelajar terhadap konsep-konsep asas dalam kedua-dua bidang tersebut.

  • Ujian ini terdiri daripada soalan-soalan objektif dan subjektif.
  • Pelajar dikehendaki menjawab soalan berkaitan konsep-konsep asas dalam Tauhid dan Fekah.
  • Markah diberikan berdasarkan kefahaman pelajar serta kebolehan mereka mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari.

DOWNLOAD SOALAN IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN TAUHID DAN FEKAH TAHUN 4 2024-2025 PDF

soalan ujian pertengahan tahun pendidikan muzik 2024
DOWNLOAD SOALAN IMTIHAN PERTENGAHAN TAHUN TAUHID DAN FEKAH TAHUN 4 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
Guru perlu memastikan bahawa soalan-soalan dalam imtihan mencerminkan tahap pemahaman pelajar terhadap konsep-konsep Tauhid dan Fekah serta memberi ruang kepada pelajar untuk menjelaskan pemikiran dan pendapat mereka secara terperinci.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top