Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

[DOWNLOAD PDF] NOTA BAHASA INGGERIS TAHUN 1 SEKOLAH RENDAH

[DOWNLOAD PDF] NOTA BAHASA INGGERIS TAHUN 1 SEKOLAH RENDAH

NOTA BAHASA INGGERIS TAHUN 1

NOTA BAHASA INGGERIS TAHUN 1 merangkumi konsep-konsep asas Bahasa Inggeris yang disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran kepada murid tahun 1. Ia menyediakan panduan terperinci tentang langkah-langkah pengajaran yang perlu diambil untuk memperkenalkan huruf-huruf, perkataan-perkataan asas, dan kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris kepada murid-murid.

  • Merangkumi konsep-konsep asas Bahasa Inggeris untuk murid tahun 1.
  • Menyediakan panduan langkah-demi-langkah untuk pengajaran huruf-huruf, perkataan-perkataan, dan kemahiran berkomunikasi.
  • Memfokuskan kepada pembelajaran yang bersifat interaktif dan menyeronokkan untuk memastikan penglibatan murid.

[DOWNLOAD PDF] NOTA BAHASA INGGERIS TAHUN 1 SEKOLAH RENDAH

TIP KEGUNAAN NOTA RINGKAS
Penggunaan NOTA BAHASA INGGERIS TAHUN 1 dapat memperkukuhkan pemahaman guru terhadap tahap perkembangan bahasa murid pada peringkat tahun 1 dan membantu dalam menyusun strategi pengajaran yang sesuai.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top