Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

[DOWNLOAD PDF] NOTA KATA MAJMUK TAHUN 1 BM SEKOLAH RENDAH

NOTA KATA MAJMUK TAHUN 1 BM

NOTA KATA MAJMUK TAHUN 1 BM

NOTA KATA MAJMUK TAHUN 1 BM membincangkan konsep dan contoh kata majmuk dalam Bahasa Melayu yang merupakan gabungan dua atau lebih perkataan untuk membentuk makna yang baru. Ia memberi penekanan kepada pengenalan dan pemahaman asas murid terhadap struktur dan penggunaan kata majmuk dalam penulisan dan pertuturan.

  • Pengenalan Konsep: Menjelaskan apa itu kata majmuk dan bagaimana ia berbeza daripada kata tunggal.
  • Contoh-contoh: Memberi contoh kata majmuk seperti “buah-buahan”, “rumah kecil”, dan “anak-anak”.
  • Fungsi dalam Penulisan: Menekankan kepentingan penggunaan kata majmuk dalam penulisan yang jelas dan padu.
  • Latihan: Menyediakan latihan-latihan untuk menguji pemahaman murid tentang penggunaan kata majmuk dalam konteks yang berbeza.

[DOWNLOAD PDF] NOTA KATA MAJMUK TAHUN 1 BM SEKOLAH RENDAH

TIP KEGUNAAN NOTA RINGKAS
Berhubung dengan pelajar secara berterusan untuk mengenal pasti kesulitan mereka dalam memahami konsep kata majmuk dan menyediakan aktiviti yang melibatkan penggunaan kata majmuk dalam situasi komunikasi harian untuk meningkatkan kefahaman mereka.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top