Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

NOVEL JALAN KE PUNCAK TINGKATAN DUA

NOVEL JALAN KE PUNCAK TINGKATAN DUA, Guru perlu memberikan panduan kepada pelajar untuk menganalisis aspek sastera yang terdapat dalam novel ini.
Novel ini mengandungi elemen pendidikan moral yang penting untuk pembentukan pelajar. Pembacaan novel ini membolehkan pelajar meluaskan perbendaharaan kata dan meningkatkan kecekapan bahasa Melayu mereka.

logo

NOVEL JALAN KE PUNCAK TINGKATAN DUA, Pelajar perlu meneroka penokohan dan perkembangan watak dalam novel ini.Guru boleh menggunakan novel ini sebagai sumber bahan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berinteraksi.Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang novel ini, pelajar dapat merasakan keindahan dan kekuatan kesasteraan dalam bahasa Melayu.

Mypendidikan
NOVEL JALAN KE PUNCAK TINGKATAN DUA 3

HIMPUNAN NOVEL BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH

Kami ingin memberi tahu guru dan murid bahawa kami telah menghimpunkan novel bahasa Melayu untuk peringkat sekolah menengah. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembelajaran dan pengajaran subjek bahasa Melayu. Jika anda ingin merujuk atau mendapatkan koleksi ini, sila gunakan pautan yang disediakan di bawah:

SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top