Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA ARAB TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA ARAB TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA ARAB TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA ARAB TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun untuk membantu guru Bahasa Arab mengajar pelajar tingkatan 2 mengenai aspek-aspek bahasa Arab yang lebih mendalam. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperkukuhkan pemahaman murid terhadap tatabahasa, perbendaharaan kata, kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Arab.

  • Perkembangan Perbendaharaan Kata: Meningkatkan perbendaharaan kata murid dengan memperkenalkan kata-kata baru yang berkaitan dengan topik-topik seperti keluarga, sekolah, dan aktiviti harian.
  • Meningkatkan Kemahiran Mendengar dan Bertutur: Mengadakan aktiviti-aktiviti mendengar dan berbual dalam Bahasa Arab untuk meningkatkan kefasihan dan kefahaman murid terhadap percakapan dalam bahasa tersebut.
  • Membaca Teks Bahasa Arab: Melalui bahan bacaan yang sesuai, murid diajar untuk membaca teks-teks bahasa Arab dengan betul serta memahami makna dan konteksnya.

Nota : Pengguna boleh mendapatkan RPH sesi 2024/2025 untuk masa yang akan datang. Bagi masa kini, kami sediakan RPH 2023/2024.

RPH BAHASA ARAB TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025
RPH BAHASA ARAB TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Mendorong murid untuk menulis ayat-ayat ringkas dalam Bahasa Arab dengan menggunakan struktur kalimat yang betul serta mempraktikkan penggunaan kosa kata yang telah dipelajari.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top