Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA ARAB TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA ARAB TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA ARAB TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA ARAB TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Arab untuk mengajar pelajar tingkatan 3 mengenai aspek-aspek asas Bahasa Arab. RPH ini merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkukuhkan pemahaman murid terhadap huruf-huruf Arab, tata bahasa, perkataan-perkataan asas, serta kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Arab.

  • Pembelajaran Tata Bahasa: Menekankan aspek-aspek tata bahasa seperti bentuk kata kerja, kata nama, dan kata sifat dalam ayat Arab.
  • Perkataan-Perkataan Asas: Mengajarkan murid perkataan-perkataan asas dalam Bahasa Arab yang berkaitan dengan topik-topik yang relevan dengan kehidupan seharian.
  • Kemahiran Mendengar dan Bertutur: Membangunkan kemahiran mendengar dan bertutur murid melalui latihan-latihan pendengaran dan perbualan dalam Bahasa Arab.

Nota : Pengguna boleh mendapatkan RPH sesi 2024/2025 untuk masa yang akan datang. Bagi masa kini, kami sediakan RPH 2023/2024.

RPH BAHASA ARAB TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 4
RPH BAHASA ARAB TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Melalui aktiviti membaca dan menulis, murid diajar untuk membina kemahiran dalam membaca dan menulis ayat-ayat ringkas dalam Bahasa Arab.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top