Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun untuk membantu pelajar Tingkatan 1 memahami dan menguasai aspek-aspek asas Bahasa Inggeris. RPH ini merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dirancang khusus untuk memperkenalkan pelajar kepada kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Inggeris.

  • Pembelajaran Perbendaharaan Kata: Aktiviti-aktiviti pembelajaran akan membantu murid memperluaskan perbendaharaan kata mereka dengan memperkenalkan kata-kata asas dan frasa-frasa umum.
  • Latihan Mendengar dan Bertutur: Murid akan diberi peluang untuk mendengar dan menggunakan bahasa Inggeris dalam situasi-situasi komunikatif yang santai dan berstruktur.

RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

Boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Murid akan diajar teknik-teknik membaca asas seperti pengenalan fonetik, mengenal perkataan, dan memahami teks ringkas.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top