Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025 merupakan suatu rancangan pengajaran harian yang disusun bagi membimbing pelajar-pelajar tingkatan 2 dalam mempelajari Bahasa Inggeris. RPH ini dirangka untuk memastikan pencapaian objektif pembelajaran yang ditetapkan bagi tahap tersebut.

  • Meningkatkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Inggeris.
  • Memperkukuhkan pemahaman tatabahasa dan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris.
  • Mendorong pelajar untuk menggunakan Bahasa Inggeris secara berkesan dalam komunikasi harian.

RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025
RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Mengembangkan kemahiran mendengar melalui aktiviti-aktiviti seperti mendengar rakaman audio dan perbualan dalam Bahasa Inggeris. Diharapkan guru juga menggunakan kaedah yang berbeza.

SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top