Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025,

RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 adalah rancangan pengajaran harian yang disiapkan oleh guru Bahasa Inggeris untuk mengajar pelajar dalam tingkatan 4 mengenai aspek-aspek Bahasa Inggeris yang lebih mendalam. Ia merangkumi pelbagai aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan kemahiran bahasa Inggeris pelajar dalam aspek mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.

  • Penekanan Kefahaman Teks: Murid akan didedahkan kepada teks-teks yang lebih kompleks seperti esei, rencana, dan cerpen untuk meningkatkan kefahaman mereka terhadap struktur dan maklumat yang disampaikan.
  • Analisis Teks: Aktiviti pembelajaran akan merangkumi analisis mendalam terhadap teks-teks yang dipelajari untuk memahami tema, konflik, watak, dan nilai yang tersirat.
  • Pemantapan Tata Bahasa: Guru akan memberi tumpuan kepada aspek tatabahasa yang lebih kompleks seperti penggunaan tense, subjunctive mood, dan conditional sentences untuk meningkatkan kecekapan berkomunikasi dalam penulisan.

RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 5
RPH BAHASA INGGERIS TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Peluang diberi kepada murid untuk berbincang dan membentangkan pendapat mereka mengenai isu-isu kontemporari dalam Bahasa Inggeris melalui perbincangan kumpulan dan debat berstruktur.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top