Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025 merupakan suatu rancangan pengajaran harian yang disiapkan oleh guru Bahasa Melayu untuk mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas-kelas tingkatan 2 pada tahun pelajaran 2024/2025. RPH ini bertujuan untuk memperkukuhkan pemahaman dan kemahiran pelajar dalam Bahasa Melayu, termasuklah aspek-aspek seperti ejaan, tatabahasa, kosa kata, kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.

  • Pengenalan Konsep Tatabahasa: Memperkenalkan konsep tatabahasa yang lebih mendalam, termasuk aturan-aturan penggunaan ayat dan struktur ayat yang betul.
  • Pembelajaran Kosa Kata: Meningkatkan perbendaharaan kata pelajar melalui pendedahan kepada perkataan-perkataan baru dan penggunaan kata-kata yang sesuai dalam situasi yang berbeza.

Nota : Pengguna boleh mendapatkan RPH sesi 2024/2025 untuk masa yang akan datang. Bagi masa kini, kami sediakan RPH 2023/2024.

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025
RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Membina keberanian pelajar untuk berkomunikasi dalam Bahasa Melayu melalui perbincangan kelompok, persembahan lisan, dan permainan bahasa.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top