Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025 adalah sebuah rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Melayu untuk mengajar pelajar tingkatan 3 mengenai aspek-aspek bahasa Melayu yang lebih mendalam. Ia merangkumi pelbagai aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kecekapan pelajar dalam bidang bahasa Melayu.

  • Pengukuhan Tatabahasa: Memperdalam pemahaman pelajar tentang peraturan-peraturan tatabahasa dalam Bahasa Melayu seperti penggunaan ayat pasif, ayat majmuk, dan penjodoh bilangan.
  • Pembelajaran E-mel Formal: Mengajar pelajar cara menulis e-mel secara formal dalam Bahasa Melayu dengan memperkenalkan format e-mel rasmi, penggunaan perkataan yang sesuai, dan etika penulisan e-mel.
  • Analisis Karya Sastera: Membantu pelajar dalam menganalisis karya sastera Bahasa Melayu seperti novel, cerpen, atau puisi untuk memahami struktur, tema, dan nilai yang terkandung dalamnya.

Nota : Pengguna boleh mendapatkan RPH sesi 2024/2025 untuk masa yang akan datang. Bagi masa kini, kami sediakan RPH 2023/2024.

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 4
RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Menggalakkan interaksi aktif di kalangan pelajar melalui perbincangan berkumpulan dan debat dalam Bahasa Melayu untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan berfikir kritis.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top