Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BIOLOGI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH BIOLOGI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH BIOLOGI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH BIOLOGI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 adalah rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Biologi untuk mengajar pelajar tingkatan 4 mengenai konsep-konsep asas dan lanjutan dalam sains biologi. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan, memperkuatkan, dan mengaplikasikan pemahaman murid terhadap topik-topik biologi yang relevan dengan kurikulum.

  • Pengenalan Konsep Biologi: Memperkenalkan prinsip-prinsip asas biologi seperti sel, organisma, dan interaksi ekosistem.
  • Pembelajaran Terperinci: Merancang pengajaran yang terperinci mengenai topik-topik seperti genetik, ekologi, sistem organ manusia, dan evolusi.
  • Amali dan Demonstrasi: Menggunakan amali dan demonstrasi untuk memperjelas konsep-konsep yang diajarkan dan membolehkan murid melihat aplikasi teori dalam konteks praktikal.

Nota : Pengguna boleh mendapatkan RPH sesi 2024/2025 untuk masa yang akan datang. Bagi masa kini, kami sediakan RPH 2023/2024.

RPH BIOLOGI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 5
RPH BIOLOGI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Mendorong penyelidikan dan projek-projek kecil untuk menggalakkan pemikiran kritikal, penyelidikan saintifik, dan kreativiti dalam pemahaman konsep-konsep biologi.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top