Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Fizik untuk membimbing pelajar dalam memahami konsep-konsep asas dan aplikasi Fizik pada tahap Tingkatan 4. Ia merangkumi pelbagai aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang prinsip-prinsip Fizik dan mengembangkan kemahiran mereka dalam menerapkan konsep-konsep tersebut dalam konteks yang relevan.

  • Pengenalan Konsep Asas Fizik: Memperkenalkan konsep-konsep asas seperti gerak, kuasa, tenaga, dan momentum kepada pelajar.
  • Pembelajaran Melalui Eksperimen: Menggunakan eksperimen dan demonstrasi untuk mengilustrasikan konsep-konsep Fizik dan membolehkan pelajar mengamalkan kaedah saintifik.
  • Penyelesaian Masalah: Melatih pelajar dalam menyelesaikan masalah-masalah Fizik yang melibatkan penggunaan formula, konsep, dan kaedah penyelesaian yang tepat.

RPH FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 5
RPH FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Melaksanakan ujian berkala dan penilaian formatif untuk mengukur pemahaman dan pencapaian pelajar dalam subjek Fizik.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top