Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025 adalah suatu rancangan pengajaran harian yang dirangka oleh guru Fizik untuk mengajar pelajar tingkatan 5 mengenai konsep-konsep asas dan lanjutan dalam subjek Fizik. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman pelajar terhadap teori-teori, prinsip-prinsip, dan aplikasi dalam bidang Fizik.

  • Eksperimen dan Demonstrasi: Melaksanakan eksperimen dan demonstrasi untuk menggambarkan konsep-konsep Fizik secara visual dan praktikal.
  • Penyelesaian Masalah: Membantu pelajar menguasai kemahiran menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan Fizik melalui latihan-latihan dan kajian kes.
  • Pembelajaran Kolaboratif: Mendorong kerjasama antara pelajar dalam menyelesaikan tugasan-tugasan berkumpulan dan projek-projek penyelidikan berkaitan Fizik.

RPH FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 5
RPH FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Melaksanakan penilaian secara berkala untuk mengukur pemahaman dan pencapaian pelajar dalam subjek Fizik serta memberi maklum balas yang sesuai bagi peningkatan prestasi.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top