Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Geografi untuk mengajar pelajar tingkatan 3 mengenai aspek-aspek penting dalam bidang geografi. RPH ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan geografi pelajar, membangunkan kemahiran pemikiran kritis, serta menggalakkan minat terhadap kajian geografi.

  • Pengenalan Konsep Geografi: Memperkenalkan konsep-konsep asas geografi seperti lokasi, tempat, persekitaran, dan interaksi manusia dengan alam sekitar.
  • Kajian Tempatan: Mendorong pelajar untuk memahami geografi tempatan melalui kajian kes tentang faktor-faktor fizikal dan manusia yang mempengaruhi persekitaran tempatan mereka.
  • Penelitian Lapangan: Merancang aktiviti lapangan untuk mengumpul data secara langsung, seperti survei alam sekitar atau lawatan ke tempat-tempat geografi yang relevan.

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 4
RPH GEOGRAFI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Membantu pelajar mengolah dan menganalisis data geografi menggunakan kaedah statistik dan grafik untuk membuat kesimpulan yang bermakna.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top