Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 adalah rancangan pengajaran harian yang disusun untuk memberi arahan kepada guru Geografi dalam mengajar pelajar pada tahap tingkatan 4 mengenai konsep-konsep asas dan lanjutan dalam bidang geografi. RPH ini merangkumi pelbagai aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar terhadap fenomena geografi serta kemahiran mereka dalam menganalisis dan menginterpretasi maklumat geografi.

  • Penggunaan Sumber Bahan: Membimbing pelajar dalam menggunakan pelbagai sumber bahan seperti peta, carta, gambar, dan data statistik untuk mengumpul maklumat geografi.
  • Analisis Data Geografi: Melatih pelajar untuk menganalisis dan menafsirkan data geografi melalui kaedah statistik dan teknik pemetaan.
  • Kajian Kes Tempatan dan Global: Menggalakkan pelajar untuk membuat kajian kes berkaitan geografi di peringkat tempatan dan global bagi memahami impak geografi dalam kehidupan mereka.

Nota : Pengguna boleh mendapatkan RPH sesi 2024/2025 untuk masa yang akan datang. Bagi masa kini, kami sediakan RPH 2023/2024.

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 5
RPH GEOGRAFI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Mendorong pelajar untuk menyusun dan menyampaikan projek geografi berdasarkan kajian lapangan, penyelidikan perpustakaan, dan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top