Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH Geografi Tingkatan 5 Tahun 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Geografi untuk mengajar pelajar tingkatan 5 mengenai konsep-konsep asas dalam bidang geografi. RPH ini bertujuan untuk membantu pelajar memahami fenomena geografi semasa dan isu-isu global yang berkaitan. RPH Geografi Tingkatan 5 2024/2025 merangkumi pelbagai aktiviti pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman, kemahiran, dan minat pelajar dalam bidang geografi.

  • Kajian Kes: Menganjurkan kajian kes kecil yang melibatkan analisis geografi terhadap fenomena semasa seperti kesan perubahan iklim terhadap ekosistem tempatan atau kesan pembangunan manusia terhadap alam sekitar.
  • Penggunaan Teknologi: Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran geografi seperti penggunaan GIS (Geographical Information System) untuk analisis data geografi.
  • Kerja Lapangan: Mengatur lawatan lapangan ke tempat-tempat yang berkaitan dengan topik geografi yang dipelajari, seperti kawasan penanaman kelapa sawit atau kawasan industri, untuk memperkukuhkan pemahaman pelajar.

Nota : Pengguna boleh mendapatkan RPH sesi 2024/2025 untuk masa yang akan datang. Bagi masa kini, kami sediakan RPH 2023/2024.

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 5
RPH GEOGRAFI TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Melaksanakan penilaian berterusan seperti ujian bulanan, tugasan berkumpulan, dan projek penyelidikan untuk menilai pemahaman dan kemahiran pelajar dalam bidang geografi.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top