Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH KIMIA TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH KIMIA TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH KIMIA TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH KIMIA TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Kimia untuk membimbing pelajar tingkatan 5 dalam pembelajaran konsep-konsep kompleks dalam bidang kimia. Ia merangkumi pelbagai aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman pelajar terhadap prinsip-prinsip kimia dan mengembangkan kemahiran mereka dalam menerapkan konsep-konsep tersebut dalam konteks yang berbeza.

  • Pembelajaran Konsep Asas: Memperkenalkan konsep-konsep asas kimia seperti struktur atom, tindak balas kimia, dan stoikiometri.
  • Eksperimen Makmal: Melaksanakan pelbagai eksperimen makmal yang melibatkan pengukuran, analisis, dan penilaian data bagi mengaplikasikan konsep-konsep kimia yang dipelajari.
  • Pembelajaran Berasaskan Projek: Membolehkan pelajar untuk menyelidik isu-isu berkaitan kimia melalui projek-projek penyelidikan yang mereka jalankan sendiri atau secara berkumpulan.

RPH KIMIA TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 5
RPH KIMIA TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Melaksanakan pelbagai bentuk penilaian seperti ujian bertulis, tugasan praktikal, dan projek penyelidikan bagi mengukur pencapaian pelajar dalam pembelajaran kimia.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top