Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH MATEMATIK TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH MATEMATIK TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH MATEMATIK TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Matematik untuk membantu pelajar tingkatan 4 memahami konsep-konsep asas dan kompleks dalam matapelajaran Matematik. RPH ini merangkumi pelbagai aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar dalam bidang Matematik serta membantu mereka memperoleh kemahiran yang diperlukan untuk menyelesaikan soalan-soalan dalam peperiksaan.

  • Penekanan Konsep: Menekankan konsep-konsep asas seperti pecahan, peratus, geometri, algebra, dan trigonometri yang merupakan asas penting dalam matematik tingkatan 4.
  • Pemecahan Masalah: Mendorong pelajar untuk melatih kemahiran pemecahan masalah melalui soalan-soalan latihan yang menguji aplikasi konsep-konsep matematik dalam situasi dunia sebenar.
  • Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi seperti perisian kalkulator grafik dan aplikasi matematik untuk memperjelaskan konsep-konsep matematik dengan lebih visual dan interaktif.

RPH MATEMATIK TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 5
RPH MATEMATIK TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Melaksanakan penilaian berkala untuk mengukur pemahaman dan pencapaian pelajar dalam setiap topik yang diajar serta memberikan maklum balas yang sesuai bagi memperbaiki kelemahan mereka.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top