Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPH PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPH PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPH PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Pendidikan Moral untuk mengajar pelajar tingkatan 2 mengenai nilai-nilai moral, etika, dan perkembangan personal. RPH ini dirangka dengan tujuan untuk membentuk akhlak yang mulia dan memupuk kesedaran moral dalam kalangan pelajar.

  • Pengenalan Nilai-Nilai Moral: Memperkenalkan konsep dan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesetiaan, bertanggungjawab, dan kasih sayang kepada pelajar.
  • Diskusi dan Perbincangan: Mengadakan aktiviti-aktiviti perbincangan untuk menggalakkan pelajar berinteraksi dan berkongsi pandangan mengenai isu-isu moral yang relevan dalam masyarakat.
  • Penekanan pada Etika: Menekankan pentingnya tingkah laku yang sopan dan beretika dalam kehidupan seharian, termasuk dalam interaksi dengan rakan sebaya, guru, dan keluarga.

Nota : Pengguna boleh mendapatkan RPH sesi 2024/2025 untuk masa yang akan datang. Bagi masa kini, kami sediakan RPH 2023/2024.

RPH PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025
RPH PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Menggunakan kisah-kisah atau skenario-skenario untuk menganalisis situasi moral dan mengenalpasti tindakan yang betul berdasarkan nilai-nilai yang dipelajari.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top