Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 tahun 2024/2025 adalah rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Prinsip Perakaunan untuk membimbing pelajar tingkatan 5 dalam mempelajari konsep-konsep asas serta aplikasi-amalan dalam bidang perakaunan. Ia bertujuan untuk memberi pendedahan mendalam terhadap prinsip-prinsip asas perakaunan dan membina kemahiran pelajar dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang relevan.

  • Pengajaran Teknik Pengiraan: Menyediakan arahan langkah demi langkah dalam pengiraan dan penyusunan penyata kewangan menggunakan teknik-teknik seperti kaedah kos dan kaedah persediaan rata.
  • Analisis Penyata Kewangan: Mengajar pelajar untuk menganalisis penyata kewangan syarikat-syarikat awam dan swasta bagi memahami prestasi kewangan serta posisi kewangan sesebuah entiti.
  • Latihan Pengiraan dan Penyelesaian Masalah: Memberi peluang kepada pelajar untuk melatih kemahiran mereka melalui soalan-soalan latihan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari.

Nota : Pengguna boleh mendapatkan RPH sesi 2024/2025 untuk masa yang akan datang. Bagi masa kini, kami sediakan RPH 2023/2024.

RPH PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 5
RPH PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Mendorong kesedaran pelajar tentang pentingnya amalan perakaunan yang etika dan bertanggungjawab dalam setiap aktiviti perakaunan yang mereka lakukan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top