Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPH REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPH REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPH REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun untuk mengajar pelajar tingkatan 3 mengenai konsep-konsep asas reka bentuk teknologi. Ia bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkukuhkan pemahaman pelajar terhadap prinsip-prinsip reka bentuk serta menggalakkan kreativiti dan inovasi dalam penggunaan teknologi.

  • Pembelajaran Teknikal: Mengajar pelajar mengenai perisian dan peralatan teknikal yang digunakan dalam proses reka bentuk seperti perisian CAD (Computer-Aided Design) dan alat-alat pengukur.
  • Projek Reka Bentuk: Memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam reka bentuk melalui projek-projek praktikal seperti mereka bentuk produk, model, atau penyelesaian kepada masalah.

RPH REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 4
RPH REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Menilai tidak hanya hasil akhir projek reka bentuk, tetapi juga proses pembelajaran pelajar termasuk kerjasama dalam kumpulan, pemecahan masalah, dan refleksi terhadap pengalaman pembelajaran.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top