Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH SAINS TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPH SAINS TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPH SAINS TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPH SAINS TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025 adalah suatu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Sains untuk mengajar pelajar tingkatan 1 mengenai konsep-konsep asas sains. Ia merangkumi pelbagai aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menggalakkan minat pelajar terhadap sains, serta memperkuatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip sains yang relevan dengan tahap pendidikan mereka.

  • Pengenalan Konsep Sains: Memperkenalkan konsep-konsep asas sains seperti jirim, tenaga, tumbuhan, dan alam sekitar.
  • Demonstrasi dan Eksperimen: Menggunakan demonstrasi dan eksperimen praktikal untuk memperjelaskan konsep-konsep sains dengan cara yang lebih visual dan praktikal.
  • Pembelajaran Kolaboratif: Mendorong kerjasama dalam kumpulan kecil untuk menjalankan penyelidikan sains sederhana dan menyelesaikan masalah-masalah sains.

RPH SAINS TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

Boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

RPH BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Melakukan penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur pemahaman pelajar terhadap konsep-konsep sains yang diajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top