Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH SAINS TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH SAINS TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPH SAINS TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 adalah suatu rancangan pengajaran harian yang disusun bagi memandu guru-guru Sains dalam mengajar pelajar-pelajar tingkatan 4 mengenai konsep-konsep sains yang penting. RPH ini bertujuan untuk memperkenalkan, memahamkan, dan mengaplikasikan pengetahuan sains dalam kehidupan seharian serta mempersiapkan pelajar untuk menghadapi peperiksaan SPM.

  • Pengenalan Konsep Sains: Memperkenalkan konsep-konsep asas dalam bidang sains seperti kimia, fizik, biologi, dan matematik dalam konteks kehidupan harian.
  • Pembelajaran Aktif: Mendorong pembelajaran aktif melalui eksperimen, demonstrasi, dan aktiviti-aktiviti praktikal untuk memperkuat pemahaman konsep-konsep sains.
  • Pemahaman Terhadap Fenomena Alam: Membantu pelajar memahami fenomena alam seperti cuaca, pencemaran alam, dan proses-proses biologi yang berlaku di sekitar mereka.

Nota : Pengguna boleh mendapatkan RPH sesi 2024/2025 untuk masa yang akan datang. Bagi masa kini, kami sediakan RPH 2023/2024.

RPH SAINS TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 5
RPH SAINS TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Membina kemahiran analisis melalui penerapan kaedah saintifik dalam menyelesaikan masalah dan membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top