Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH SAINS TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH SAINS TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH SAINS TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH SAINS TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025 adalah suatu rancangan pengajaran harian yang disusun bagi pelajar tingkatan 5 untuk mengkaji dan memahami konsep-konsep sains yang kompleks serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi peperiksaan penting seperti Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). RPH ini bertujuan untuk memastikan pelajar memperoleh pemahaman mendalam tentang topik-topik sains yang dikaji, serta menggalakkan kemahiran berfikir kritis dan aplikasi konsep-konsep sains dalam kehidupan seharian.

  • Penekanan Konsep Asas: Memperkenalkan dan mengkaji konsep-konsep asas dalam pelbagai bidang sains termasuk Fizik, Kimia, dan Biologi.
  • Amali Makmal: Melaksanakan aktiviti amali makmal yang merangkumi eksperimen sains bagi mengaplikasikan teori yang dipelajari serta memahami kaedah saintifik.
  • Pembelajaran Berasaskan Projek: Menggalakkan pelajar untuk menyelidik dan membuat projek-projek berkaitan sains yang melibatkan penyelidikan, penyusunan data, dan penyampaian hasil kajian.

Nota : Pengguna boleh mendapatkan RPH sesi 2024/2025 untuk masa yang akan datang. Bagi masa kini, kami sediakan RPH 2023/2024.

RPH SAINS TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 5
RPH SAINS TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Menerapkan pelbagai bentuk penilaian termasuk ujian, tugasan, dan projek untuk mengukur pemahaman serta kemahiran pelajar dalam bidang sains.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top