Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH SEJARAH TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPH SEJARAH TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPH SEJARAH TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPH SEJARAH TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025 adalah suatu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Sejarah untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran berkaitan sejarah kepada pelajar-pelajar tingkatan 3. Ia bertujuan untuk memperkukuhkan pemahaman pelajar terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah serta membentuk kemahiran analisis dan penilaian mereka.

  • Pembelajaran Topik Sejarah: Menyampaikan topik-topik sejarah yang berkaitan dengan silibus tingkatan 3, seperti pembentukan negara Malaysia, perubahan sosial dan ekonomi, dan peranan Malaysia dalam arena antarabangsa.
  • Sumber Sejarah: Memperkenalkan pelajar kepada pelbagai jenis sumber sejarah termasuk teks, gambar, dan bahan rujukan untuk memahami konteks sejarah dengan lebih mendalam.
  • Analisis Dokumen Sejarah: Mengajar pelajar untuk menganalisis dokumen sejarah seperti surat-surat, laporan-laporan, dan piagam-piagam untuk memahami peristiwa dan perkembangan sejarah dengan lebih kritikal.

RPH SEJARAH TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 4
RPH SEJARAH TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Mendorong pelajar untuk menulis esei atau rencana berdasarkan pengetahuan mereka tentang sejarah dengan menggunakan bahasa yang betul dan tersusun.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top