Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH SEJARAH TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH SEJARAH TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH SEJARAH TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

RPH SEJARAH TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025 adalah rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Sejarah untuk membimbing pelajar tingkatan 5 dalam memahami dan menganalisis peristiwa-peristiwa bersejarah yang signifikan. Ia bertujuan untuk memperkukuhkan pemahaman pelajar tentang konteks sejarah, perkembangan politik, sosial, dan ekonomi, serta kesan-kesan peristiwa tersebut terhadap masyarakat.

  • Penggunaan Sumber: Mengajar pelajar untuk menggunakan pelbagai sumber sejarah seperti teks, dokumen, carta, dan bahan rujukan digital bagi mendapatkan perspektif yang menyeluruh.
  • Pembelajaran Kontekstual: Menyelidik peristiwa sejarah dalam konteks tempatan, serantau, dan global bagi memahami hubungkait antara peristiwa-peristiwa bersejarah tersebut.
  • Diskusi dan Perbincangan: Membina suasana pembelajaran yang kolaboratif melalui sesi diskusi, perbincangan, dan perbandingan pendapat untuk merangsang pemikiran kritis dan analitikal pelajar.

RPH SEJARAH TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 5
RPH SEJARAH TINGKATAN 5 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Menggalakkan pelajar untuk menjalankan projek kajian sejarah yang mendalam berdasarkan minat dan keperluan mereka sendiri, dan menyampaikan hasil kajian dengan kreativiti dan kesan yang mendalam.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top