Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 4 2024./2025

RPH TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 4 2024./2025

RPH TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 4 2024./2025

RPH TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 4 2024./2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun bagi pelajar tingkatan 4 untuk memahami dan menghayati konsep-konsep asas dalam agama Islam. Ia bertujuan untuk memperkukuhkan kefahaman mereka tentang nilai-nilai Islam, amalan-amalan ibadah, serta membina sikap dan tingkah laku yang berasaskan ajaran Islam.

  • Pengenalan Konsep Tauhid: Memperkenalkan konsep tauhid sebagai asas utama dalam kepercayaan Islam, dengan menekankan keesaan Allah dan pentingnya pengabdian kepada-Nya.
  • Pembelajaran Akhlak: Mengajar tentang akhlak mulia dan adab yang digalakkan dalam Islam, seperti kejujuran, kesabaran, dan tolong-menolong.
  • Pelajaran Ibadah: Menerangkan cara-cara melakukan ibadah-ibadah wajib seperti solat, puasa, dan zakat, serta pentingnya menjaga kualiti dalam melaksanakan ibadah tersebut.

RPH TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 4 2024./2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 6
RPH TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 4 2024./2025 3
Tip Penggunaan RPH
Meneliti surah-surah dan hadis-hadis yang relevan dengan kehidupan remaja, dengan penekanan terhadap pemahaman dan aplikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks tersebut.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top