Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5 2024./2025

RPH TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5 2024./2025

RPH TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5 2024./2025

RPH TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5 2024./2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Tasawwur Islam untuk membimbing pelajar tingkatan 5 dalam memahami konsep-konsep utama dalam agama Islam serta menerapkannya dalam kehidupan seharian. RPH ini bertujuan untuk memupuk pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Islam dan membentuk akhlak yang mulia pada pelajar.

  • Kajian Al-Quran dan Hadis: Memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. serta aplikasi mereka dalam konteks kehidupan masa kini.
  • Pengajian Sejarah Islam: Meneliti perkembangan sejarah Islam dari awal penyebaran agama hingga zaman moden untuk memahami peranan Islam dalam tamadun manusia.
  • Aqidah dan Akhlak: Mendalami konsep-konsep aqidah (kepercayaan) Islam serta pembentukan akhlak yang baik berdasarkan ajaran Islam.

RPH TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5 2024./2025

Pengguna boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image 6
RPH TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5 2024./2025 3
Tip Penggunaan RPH
Mempelajari hukum-hukum fiqh (undang-undang Islam) serta cara-cara melaksanakan ibadah yang betul seperti solat, puasa, dan zakat.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top