Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT ADD MATH TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT ADD MATH TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT ADD MATH TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT Add Math Tingkatan 4 tahun 2024/2025 merupakan Rancangan Pengajaran Tahunan yang disusun untuk membimbing guru-guru dalam penyampaian mata pelajaran Matematik Tambahan kepada pelajar tingkatan 4. RPT ini merangkumi silibus yang terperinci, strategi pengajaran, aktiviti pembelajaran, dan penilaian yang sesuai dengan keperluan pelajar pada tahun tersebut.

  • Menyusun silibus yang mencakupi semua topik yang perlu diajar dalam mata pelajaran Matematik Tambahan.
  • Menyediakan strategi pengajaran yang inovatif untuk memudahkan pemahaman konsep-konsep yang kompleks.
  • Merangkumi pelbagai aktiviti pembelajaran seperti latihan, perbincangan, dan demonstrasi untuk memperkukuhkan pemahaman pelajar.

Nota: Untuk masa ini, hanya terdapat RPT bagi tahun 2023/2024 yang telah dikeluarkan kerana RPT tahun 2024/2025 masih belum tersedia.

RPT ADD MATH TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

Untuk mendapatkan bahan RPT terkini bagi mata pelajaran Matematik Tambahan tingkatan 4 bagi tahun 2024/2025, sila klik pada pautan di bawah ini untuk muat turun:

image 2
DOWNLOAD RPT ADD MATH TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
“Pemahaman yang mendalam terhadap RPT adalah penting bagi guru untuk menyediakan pengajaran yang berkesan. Gunakan RPT sebagai panduan untuk merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan keperluan pelajar dan strategi pengajaran yang kreatif bagi memaksimumkan pencapaian pelajar.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top