Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPT BI TAHUN 1 2024/2025

RPT BI TAHUN 1 2024/2025

RPT BI TAHUN 1 2024/2025

RPT BI TAHUN 1 2024/2025 adalah suatu panduan yang disusun untuk membantu guru-guru Bahasa Inggeris merancang pengajaran sepanjang tahun bagi pelajar tahun 1. Berikut adalah penerangan ringkas RPT Bahasa Inggeris Tahun 1 2024/2025:

  • Penekanan Terhadap Aspek-Aspek Asas: RPT ini menitikberatkan pada pengenalan huruf, fonetik, dan perkataan-perkataan asas dalam Bahasa Inggeris.
  • Pembelajaran Kemahiran Berterima: Merangkumi aktiviti-aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis untuk membantu murid memahami dan menguasai Bahasa Inggeris.
  • Penggunaan Bahan Bantu Mengajar: Membekalkan guru dengan pelbagai jenis bahan bantu mengajar seperti flashcards, lagu-lagu kanak-kanak, dan permainan bahasa untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran.

RPT BI TAHUN 1 2024/2025

Pastikan untuk merujuk kepada RPT ini secara berkala dalam perancangan dan pelaksanaan pengajaran anda untuk memastikan pematuhan dengan kurikulum serta penyesuaian yang sesuai dengan keperluan murid.

RPT BI TAHUN 1 2024/2025
RPT BI TAHUN 1 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Pelajarilah RPT dengan teliti untuk memahami dengan jelas matlamat pembelajaran dan aktiviti-aktiviti yang disarankan bagi memastikan pengajaran yang efektif dalam kelas.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top