Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPT BM TAHUN 1 2024/2025

RPT BM TAHUN 1 2024/2025

RPT BM TAHUN 1 2024/2025

RPT BM TAHUN 1 2024/2025 adalah Rancangan Pengajaran Tahunan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu untuk tahun 1 dalam kurikulum tahunan 2024/2025. Ia menyediakan panduan yang terperinci kepada guru-guru untuk merancang dan melaksanakan pengajaran yang efektif bagi murid-murid tahun 1.

  • Menetapkan Matlamat Pembelajaran: Merangkumi objektif pembelajaran bagi setiap unit pembelajaran untuk memastikan penekanan yang betul terhadap perkembangan kemahiran Bahasa Melayu.
  • Pengenalan Huruf dan Bunyi: Memperkenalkan huruf-huruf awal dan bunyi-bunyi dalam Bahasa Melayu untuk membina asas kemahiran membaca dan menulis.
  • Aktiviti Pembelajaran: Merangkumi pelbagai jenis aktiviti seperti bacaan berpasangan, perbincangan berkumpulan kecil, dan latihan menulis.
  • Penilaian Pembelajaran: Menetapkan kaedah penilaian untuk mengukur pencapaian murid dalam pembelajaran Bahasa Melayu.

Pada masa ini, RPT untuk tahun 2023/2024 telah dikeluarkan. Walau bagaimanapun, RPT untuk tahun 2024/2025 masih dalam proses penyediaan dan belum lagi dikeluarkan.

RPT BM TAHUN 1 2024/2025

Sila muat turun Bahan RPT BM Tahun 1 2024/2025 bagi mendapatkan panduan terperinci dalam merancang pengajaran Bahasa Melayu untuk murid tahun 1.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 1 2024
Tip Penggunaan RPH
Pelajarilah RPT dengan teliti untuk memahami dengan jelas matlamat pembelajaran dan aktiviti-aktiviti yang disarankan bagi memastikan pengajaran yang efektif dalam kelas.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top