Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT BM TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPT BM TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPT BM TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025 adalah panduan yang disusun oleh guru Bahasa Melayu untuk merancang pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar tingkatan 1 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

  • Tujuan Pembelajaran: Menyediakan garis panduan kepada guru untuk merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum terkini.
  • Pengenalan Konsep Bahasa Melayu: Merangkumi aspek ejaan, tatabahasa, kosa kata, dan kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Melayu.
  • Pembelajaran Berdasarkan Kompetensi: Menekankan pembelajaran yang berpusatkan kebolehan murid untuk menggunakan bahasa dengan betul dan efektif dalam situasi komunikasi berbeza.

Nota: Untuk masa ini, RPT bagi tahun 2024/2025 belum dikeluarkan, dan hanya RPT bagi tahun 2023/2024 yang tersedia.

RPT BM TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

Sila klik pada pautan di bawah untuk memuat turun bahan RPT terkini bagi Bahasa Melayu Tingkatan 1 untuk tahun pengajaran 2024/2025.

RPT BM TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025
DOWNLOAD RPT BM TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Pastikan untuk merujuk kepada RPT sebagai panduan utama dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, sambil menyesuaikan pengajaran dengan keperluan dan tahap pembelajaran murid.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top