Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT BM TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPT BM TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPT BM TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPT BM TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025 adalah satu dokumen perancangan pengajaran yang disediakan untuk membantu guru-guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran Bahasa Melayu kepada pelajar-pelajar pada tahap pendidikan tersebut.

  • Merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menitikberatkan kemahiran membaca, menulis, mendengar, dan bertutur dalam Bahasa Melayu.
  • Menekankan penggunaan tatabahasa yang betul dan pengembangan perbendaharaan kata.
  • Menyediakan pelbagai bahan bacaan dan aktiviti yang sesuai dengan tahap perkembangan murid pada tahun tersebut.

Untuk masa sekarang, hanya RPT untuk tahun 2023/2024 yang disediakan kerana RPT bagi tahun 2024/2025 masih belum dikeluarkan pada masa ini.

RPT BM TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

Sila klik pada pautan di bawah untuk memuat turun dokumen RPT Bahasa Melayu Tingkatan 2 bagi tahun 2024/2025

image 1
DOWNLOAD RPT BM TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Untuk memaksimumkan penggunaan RPT ini, guru digalakkan untuk merancang aktiviti pembelajaran yang bervariasi dan menarik, serta mengadaptasi strategi pengajaran mengikut keperluan dan tahap pemahaman pelajar
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top