Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT BM TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT BM TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT BM TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT BM TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 adalah satu dokumen yang disusun untuk membimbing guru-guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran Bahasa Melayu kepada pelajar-pelajar pada tahap pendidikan ini.

  • Menetapkan matlamat pembelajaran bagi setiap unit atau topik pembelajaran.
  • Merangkumi aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai seperti membaca, menulis, mendengar, dan bertutur.
  • Menyediakan bahan rujukan bagi guru untuk menilai pencapaian pelajar dan merancang aktiviti pemulihan atau penambahbaikan.

RPT BM TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

Sila klik pada pautan berikut untuk memuat turun bahan RPT Bahasa Melayu Tingkatan 4 bagi tahun 2024/2025:

image 2
DOWNLOAD RPT BM TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
“Guru-guru digalakkan untuk merujuk kepada RPT ini sebagai panduan utama dalam merancang dan melaksanakan pengajaran Bahasa Melayu, serta sentiasa mengemaskini dan menyesuaikan strategi pengajaran mengikut keperluan pelajar dan perkembangan semasa dalam bidang bahasa.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top