Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT GEOGRAFI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT GEOGRAFI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT GEOGRAFI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT Geografi Tingkatan 4 tahun 2024/2025 adalah satu dokumen yang merangkumi garis panduan dan silibus untuk pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi di peringkat Tingkatan 4 pada tahun tersebut.

  • Garis Panduan Pengajaran: Menetapkan strategi pengajaran yang sesuai dengan keperluan dan tahap pembelajaran pelajar.
  • Silibus yang Terperinci: Merangkumi topik-topik yang perlu diajar, objektif pembelajaran, dan aktiviti pengajaran yang disyorkan.
  • Penilaian dan Penambahbaikan: Menyediakan panduan untuk menilai pencapaian pelajar dan mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan.

Nota: Pada masa ini, hanya terdapat RPT untuk tahun 2023/2024 sahaja kerana RPT bagi tahun 2024/2025 belum dikeluarkan.

RPT GEOGRAFI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

Sila klik pada pautan di bawah untuk memuat turun bahan RPT Geografi Tingkatan 4 terkini bagi tahun 2024/2025:

image 2
DOWNLOAD RPT GEOGRAFI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
“Pastikan untuk merujuk kepada RPT secara berkala untuk mengenal pasti objektif pembelajaran dan aktiviti yang sesuai untuk memenuhi keperluan pelajar dalam pembelajaran Geografi.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top