Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPT PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPT PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPT Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 tahun 2024/2025 adalah satu dokumen yang merangkumi sukatan pelajaran, objektif pembelajaran, strategi pengajaran, dan penilaian dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi pelajar pada tahap tingkatan 3.

  • Tujuan Pembelajaran: Menerangkan objektif utama yang ingin dicapai dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani pada tahap tingkatan 3.
  • Sukatan Pelajaran: Merangkumi topik-topik yang akan diajar dan dipelajari oleh pelajar serta keperluan pencapaian bagi setiap topik.
  • Strategi Pengajaran: Menyediakan panduan bagi guru-guru untuk mengajar dengan berkesan melalui pelbagai kaedah dan pendekatan pembelajaran.
  • Penilaian: Menetapkan kaedah penilaian yang digunakan untuk menilai pencapaian pelajar dalam Pendidikan Jasmani.

Nota: RPT untuk masa kini hanya tersedia bagi tahun 2023/2024 sahaja kerana RPT bagi tahun 2024/2025 masih belum dikeluarkan.

RPT PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

Untuk memperoleh akses kepada RPT terkini bagi Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 untuk tahun 2024/2025, sila klik pada pautan yang disediakan di bawah ini.

DOWNLOAD RPT BM TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025
DOWNLOAD RPT PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
“Pastikan untuk merujuk kepada RPT ini sebagai panduan utama dalam merancang dan melaksanakan pengajaran Pendidikan Jasmani agar sesuai dengan objektif pembelajaran yang ditetapkan.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top