Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 tahun 2024/2025 adalah satu panduan pengajaran yang disusun untuk memberi arahan kepada guru-guru Pendidikan Jasmani dalam merancang dan melaksanakan kurikulum bagi pelajar Tingkatan 4. Ia merangkumi aspek-aspek seperti objektif pembelajaran, struktur pengajaran, penilaian, dan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan keperluan pelajar pada tahap tersebut.

  • Objektif Pembelajaran: Menetapkan matlamat yang jelas dalam pembangunan fizikal, psikomotor, dan sosial pelajar pada peringkat Tingkatan 4.
  • Struktur Pengajaran: Menyediakan panduan mengenai rencana pengajaran harian, kaedah pengajaran yang sesuai, dan pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.
  • Penilaian: Memberi garis panduan dalam menilai pencapaian pelajar melalui penilaian formatif dan sumatif yang seimbang.

RPT PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

Untuk mendapatkan bahan RPT terkini bagi Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 tahun 2024/2025, sila klik pada pautan di bawah ini untuk muat turun

image 2
DOWNLOAD RPT PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
“Penggunaan RPT sebagai panduan akan membantu guru dalam merancang pengajaran yang efektif dan berstruktur, memastikan pencapaian matlamat pembelajaran yang jelas dan menyeluruh bagi pelajar pada peringkat Tingkatan 4.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top