Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPT PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPT PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 3 tahun 2024/2025 adalah satu dokumen rancangan pengajaran yang disusun untuk memberi panduan kepada guru-guru dalam mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral kepada pelajar-pelajar tingkatan 3. Ia merangkumi strategi pengajaran, bahan-bahan pembelajaran, dan penilaian untuk membantu mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan.

  • Menetapkan objektif pembelajaran yang berkaitan dengan pembangunan nilai, sikap, dan moral pelajar.
  • Merancang aktiviti pembelajaran yang menggalakkan refleksi, perbincangan, dan pengalaman praktikal dalam memahami nilai-nilai moral.
  • Menyediakan bahan-bahan pengajaran yang relevan seperti cerita, wawancara, dan kajian kes untuk memperkukuhkan pemahaman moral pelajar.
  • Membentuk penilaian berterusan yang melibatkan pengamatan, tugasan berkumpulan, dan ujian bertulis untuk menilai pencapaian pelajar dalam pembentukan nilai dan sikap.

Nota: RPT untuk masa kini hanya tersedia bagi tahun 2023/2024 sahaja kerana RPT bagi tahun 2024/2025 masih belum dikeluarkan.

RPT PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025

Dapatkan bahan RPT terkini bagi Pendidikan Moral Tingkatan 3 tahun 2024/2025 melalui pautan di bawah untuk memperoleh panduan terperinci dalam merancang pengajaran yang efektif.

DOWNLOAD RPT BM TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025
DOWNLOAD RPT PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
“Guru boleh menggunakan RPT ini sebagai panduan yang komprehensif dalam menyusun aktiviti pembelajaran yang bervariasi untuk mencapai matlamat pembentukan nilai dan sikap moral pelajar dengan berkesan.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top