Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT PSV TAHUN 6 2024/2025

RPT PSV TAHUN 6 2024/2025

DOWNLOAD RPT PSV TAHUN 6 2024/2025

RPT PSV TAHUN 6 2024/2025 adalah Rancangan Pengajaran Tahunan untuk subjek Pendidikan Seni Visual (PSV) bagi murid-murid tahun 6 pada tahun pelajaran 2024/2025.

  • Merangkumi kurikulum pembelajaran untuk PSV pada tahap tahun 6.
  • Menekankan aspek-aspek kreativiti, kemahiran lukisan, dan pemahaman terhadap seni visual.
  • Mengandungi penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur pencapaian murid dalam subjek PSV.

RPT PSV TAHUN 6 2024/2025

Sila klik pada pautan berikut untuk memuat turun Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) terkini bagi subjek Pendidikan Seni Visual (PSV) untuk tahun 6 pada tahun pelajaran 2024/2025.

RPT BM TAHUN 6 2024/2025
DOWNLOAD RPT PSV TAHUN 6 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Guru boleh merujuk kepada RPT sebagai panduan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran yang sistematik dan berkesan mengikut kurikulum yang ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top